Aktiva barn

Aktiva barn

Stark kropp - stark knopp

I mitt yrke som lärare möter jag dagligen barn. Tillsammans arbetar vi med att stärka kroppen och hjärnan med rörelse och fysisk aktivitet. Det finns många olika övningar som barn kan göra för att stärka deras kroppar.

Vi använder enkla medel såsom ärtpåsar, rockringar, hopprep, rörelsekort, spelkort, yogakort och en mängd andra verktyg.

Grundrörelser & koordination

Barn behöver röra på sig. Det finns rekommendationer utifrån forskning kring fysisk aktivitet för barn och ungdomar (www.fyss.se).

Det finns en mängd olika hälsovinster som man kan se av fysisk aktivitet hos barn mellan 6-17 år. Det är bland annat att de får en förbättrad kondition, muskelstyrka och skeletthälsa. Barnens mentala hälsa förbättras likväl som barnens prestationer i skolan.


I skolan arbetar jag med att erbjuda och uppmuntra  barnen till fysisk aktivitet. Jag jobbar för att barnen ska bibehålla och utveckla grundrörelserna benböj, utfall, höftfällningar, drag, pressar, rotationer och gång.  Allt är såklart på barnens villkor utifrån deras utgångsläge. Jag gör övningar med barnen där syftet också är att bibehålla och utveckla deras rörlighet, balans och koordination.

Jag uppmuntrar barnen att gå och cykla på sin fritid samt till och från skolan. Jag uppuntrar till aktiv lek, dans och rörelse.

Några exempel på detta kommer jag att lägga ut här på hemsidan för de som vill få inspiration.Fysisk aktivitet & rörelse

Barn behöver röra sig, aktivera sina muskler, sin balans och sin koordinationsförmåga.

"Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion."

Minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet rekommenderas för barn och ungdomar mellan 6-17 år. 

Källa: www.fyss.se


Tips på aktiviteter för barn


Träning i livet

Klicka här


Yogakort för förskolebarn

Klicka här


Yogakort för barn i lågstadieåldern

Klicka här


Rörelsekort

Klicka här


Lek ditt namn

Klicka här


Rörelsealfabet

Klicka här

Copyright @ Kreativundervisning-starkkropp

All Rights Reserved


KONTAKT


Bällstaberg, Vallentuna


info@starkkropp.se

OM STARK KROPP


STARK KROPP drivs av Carolina Sundkvist som är licensierad personlig tränare via Sports Club Education. Legitimerad lärare för grundskolans tidigare år och arbetar med att öka rörelseglädjen samt ge barn och vuxna verktygen för att bygga starka och stabila kroppar.